Školenie vodičov ADR Jihlava

piatok, 01. marec 2013, 09:00

Miesto konania

Školenie ADR Jihlava

Tolstého 1455/2, JIHLAVA , Kraj Vysočina, Czech Republic
Informácia o podujatí
Kategória: Školenia ADR
Začiatok: piatok, 01 mar 2013 9:00
Koniec: nedeľa, 03 mar 2013 12:00
Kapacita 35
Prihlásených: 0
Cena: Voľné
Registrácia skončí za
 
Detaily akcie

Školenie je poskytované na základe poverenia podľa odstavca 5 § 22 zákona č. 111/1994 Z.z.

o cestnej doprave v znení neskorších predpisov . Typy kurzov sú nasledujúce:

 

  1. základný kurz pre prepravu nebezpečných vecí v kusoch (sudy,vrecia,kartóny, IBC atď) triedy 2,3,4.14.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9

  2. nádstavbový tzv. rozšírenie na cisterny , vozidlá prepravujúce cisterny (nad 1000litrov),alebo cisternové kontajnery (nad 3000litrov)

  3. špecializovaný kurz na triedy :

triedu 1 : (pre typ I) preprava v kusoch

triedy 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9(pre typ) preprava v cisterne

triedu 7 ( pre typ I alebo II) preprava v kusoch alebo v cisterne

  1. obnovovací kurz po piatich rokoch

 

Vodiči vozidiel prepravujúci nebezpečné veci sú formou základného, minimálne osemnásťhodinového kurzu skolení k tomu, aby získali nasledujúce základné znalosti:

 

► znalosť predpisov upravujúcich dopravu nebezpečných vecí a základné informácie o právnej zodpovednosti vodiča;

►znalosť hlavných druhov nebezpečia a znalosť značenia nebezpečia ;

►znalosť základného triedenia nebezpečných vecí;

►základná znalosť značenia obalov a kusov;

►znalosť jednotlivých dokladov a ich obsahu;

►znalosť značenia vozidiel kontajnerov výstražnými tabuľkami a bezpečnostnými značkami;

►znalosť postupov obsiahnutých v písomných pokynoch pre vodiča a pre prípad nehody, alebo mimoriadnej udalosti;

►znalosť, čo vodič môže a nesmie urobiť pred nakládkou, pri nakládke , pri manipulácii a uložení kusov na ložnej ploche vozidla, pri preprave, pri vykládke a po vykládke;

 

Vodiči, ktorí chcú prepravovať nebezpečné veci a látky v cisternách , potom musia absolvovať

ďalší nádstavbový a špeciálny dvanásťhodinový kurz. Tí, ktorí chcú prepravovať látky a

predmety triedty 1, alebo rádioaktívne látky triedy 7, musia v oboch prípadoch absolvovať

minimálne osemhodinový špeciálny kurz.

 

V poslednom roku platnosti tzv. Preukazu ADR by mal vodič absolvovať dvojdenný

obnovovací kurz. Platnosť nového ADR preukazu bude dňom skončenia platnosti

povodného ADR preukazu aj v prípade, že vodič absolvuje obnovovací kurz na začiatku 5.

roku.

Copyright © 2011-2024 www.entergame.sk | Všetky práva vyhradené. MKonzult s.r.o.
Joomla theme by hostgator coupons